Projekt zabudowy bliźniaczej w Olsztynie przy ul. Zięby.